Decyzją Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Lodzie Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PZHL odbędzie się 28 września 2021 roku w Bytomiu.

Walny Zjazd wybierze prezesa, członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej. Zgodnie ze statutem termin zgłaszania kandydatów na poszczególne funkcje upływa na miesiąc przed zjazdem, czyli 28 sierpnia 2021 roku.