Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZHL w Katowicach zostało powołane do życia w 1994 roku. Założycielem i organem prowadzącym Szkołę jest Polski Związek Hokeja na Lodzie w Warszawie. Szkoła Mistrzostwa Sportowego od początku swego istnienia do sierpnia 2017 roku zlokalizowana była w Sosnowcu, a od września 2017 roku mieści się w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 3, w Katowicach przy ul. Szopienickiej 66.