Komisja ds. Licencji Trenerskich PZHL mieści się w Katowicach, na al. Wojciecha Korfantego 125 a.

Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na podany adres.

Wnioskujących, uprasza się o podanie danych kontaktowych (rubryka w druku), w celu ustalenia formy przekazania / odbioru licencji trenerskiej (plastiku). 


Skład Komisji:
Przewodniczący – Włodzimierz Urbańczyk (tel. 512-257-200, e-mail: wlodekurbanczyk@wp.pl)
Sekretarz – Natalia Stargała (tel. 730-610-444, e-mail: stargala@pzhl.org.pl)

Członek – Sławomir Budziński (tel. 600-040-936, e-mail: sbudzinski@szhl.com.pl)
Członek – Krzysztof Czech (tel. 500-163-062, e-mail: czech@pzhl.org.pl)


Adres:
Komisja ds. Licencji trenerskich PZHL
al. Wojciecha Korfantego 125 a
40-157 Katowice
e-mail: stargala@pzhl.org.pl


Uchwała dot. odstąpienia od wymogu posiadania zaświadczenia, dyplomu lub certyfikatu

Uchwała dot. wydawania licencji w latach 2019-2021

Wniosek o przyznanie licencji trenera

Oświadczenie o niekaralności

Wykaz licencji trenerskich (stan na: 01.09.2021)